Å anskaffe Dachshund

Ønsker dere en Langhåret  Dachshund  som nytt familiemedlem? 
Da har jeg noen råd til dere når dere kontakter oppdrettere  

♥   God helse er noe av det aller viktigste når dere kjøper hund.  Spør oppdretter om foreldrene til valpen er ryggrøntget og øyelyst. Dette er et minimumet av helsetester som  Dachshund klubben  anbefaler at alle avlshunder bør ha vært igjennom!  ( Resultatene fra disse helsetestene kan du også finne selv på DogWeb, bare du har foreldrenes fulle navn eller registrerings nr.)   I tillegg er det selvsagt viktig at begge foreldrene har generell god helse. Spør om det er arvelige sykdommer hos nære slektninger av mor og far.  Ingen oppdretter  kan garantere for at arvelige sykdommer ikke kan dukke opp hos valpen. Ingen slekter, ingen blodslinjer er fri for defektgener.  Det viktige for dere er å sjekke at oppdretter har gjort det som kan gjøres for å forebygge. Heldigvis er Dachshunden en av de rasene som troner heldigst ut når det gjelder sunnhet i forhold til allmenne sykdommer gjennom et langt liv.

♥   Gemyttet  er også noe av det aller viktigste. Så langt det lar seg gjøre, bør du forsikre deg om at valpenes mor og far har godt gemytt!  Be gjerne om å få treffe foreldrene. Det er ikke alltid en kan få se far, da han ofte kan bo et godt stykke unna.


 
Har foreldrene vært på minimum 2 utstillinger med minimum “Very good” som resultat?  (Dacshund klubbens anbefalinger).  Utstillinger er nemlig ikke bare “skjønnhetskonkurranser” som enkelte tror. I utstillingsringen premieres  god funksjonell anatomi. Noe alle hunder trenger for å leve et godt liv uten unødige smerter og plager .   

♥   Du bør  forsikre deg om at valpen får gode oppvekstvilkår hos oppdretter!.  Miljøet en valp vokser opp i har stor betydning for dens videre utvikling.  Kjøp ikke en valp uten å ha vært på besøk hos den i forkant  -helst flere ganger!

♥   Er du ute etter en potensiell utstillingshund?
Da kan det ofte øke sjansene for å lykkes hvis begge foreldre, besteforeldre og flest mulig av foreldrenes søsken er Utstilling Championer.  

♥   Ønsker du en hund som skal brukes til f.eks spor eller jakt?  Da bør du etterspørre om foreldrene er premiert i den aktuelle grenen. ( OBS: Det er få Dachshunder innen langhårsvariantene, som viser seg egnet for jakt )

 

.                      .                            .            Lykke til!

.-

©  Copyright   Potefaret kennel ved Signe