Alfa hund trening -f.eks Cesar Millan

– “Alpha hund trening gjør mer skade enn godt” –  Se videoen
  .
Nederst på denne siden kan dere se en video hvor ulike spesialister, forklarer hvorfor Alpha hund trening verken er godt for hunden eller for menneskene rundt. 
 .
 .
Siden mange ser eller, har sett Cesar Millan på TV, bruker jeg han som eksempel. Cesar er en karismatisk mann som er lett å like og la seg fasineres av.  Men er vi klar over at mye av det han driver med fører til mer vondt enn godt?
 
Det som kan forblende og villeder oss, er at metoden ofte virke der og da! Men stresset og utryggheten hunden erfarer, vil føre til at den utvikler andre adferds problemer. Den økte frykten som hunden har inni seg, vil føre til nye problemer -som oftest større enn de opprinnelige. Aller verst rammer dette hunden, men i svært mange tilfeller vil også menneskene rundt bli rammet.
 
– Noen hunder utvikler det som kallers “innlært hjelpeløshet” De holder seg mest mulig i ro -f.eks på plassen sin. De nhar erfart at det er tryggest å ikke ta initiativ til noe som helst. Disse hunden er ulykkelig og de lider, men menneskene har en “problemfri” hund.
Vil vi ha det slik??
 
– Ofte er resultatet at hunden utvikler adferds problemer som også familiene plages av. Det er først da menneskene rundt kaller det et problem…I noen tilfeller kan frykten styrkes så mye at hunden ender med å bite.
Hvem får skylden? Jo det er hunden. “Den er aggresiv og umulig å ha med å gjøre”  Men hvem er det som har forårsaket adferden?
.. .
.

Headerbildet ble tilfeldig valgt,  men når jeg ser på det ser jeg at det passe godt til temaet.  Hvis dere kjenner litt til hundens språk, vil dere se at  mannen og hunden på bildet  utrykker svært forskjellige følelser.

. ©  Copyright   Potefaret kennel ved Signe