Hoggormbitt

 

 

Vi alle håper at  hundene våre skal unngå å bli bitt.  Skulle allikevel uhellet være ute,  er det lurt å være forberedt.

Trykk   Trykk her    eller på bildet, for å lese mer om hva du kan gjøre

“…

Hvorfor biter huggormen egentlig?  Hoggormen (vipa berus) er den eneste giftslangen vi har i Norge. Den biter kun i forbindelse med jakt (på mat) eller når den er redd og føler seg truet.

Minst 30% av hoggormens bitt er tørre, det vil si at det ikke kommer gift ut når den biter. Når bittet inneholder gift, vil mengden sannsyneligvis variere fra gang til gang. Gift-mengden som kommer inn avhenger også av hvordan giften treffer. Dvs. noen ganger kommer det mye, andre ganger kommer det lite gift inn i offeret.

Huggormbitt Hund:  Symptomer  Giften begynner som regel å virke innen en time etter at den er injisert. Innen en time vil man altså kunne avgjøre om bittet er tørt eller ikke. Hevelse i bittområdet vil nå eventuelt begynne å bli synlig, og hunden er i startfasen av forgiftningsprosessen. Hoggormgift virker bl.a. inn på immunforsvaret, blod- og muskelsystemet, og fører til smerter, hevelser, sår, misfarging og andre akutte forgiftnings- og sjokksymptomer. Små, eldre, syke eller drektige hunder er mest utsatt for dødelighet ved hoggormbitt. Noen hunder tåler giften bedre enn andre. Hunden kan også få hjerte-, nyre-, og/eller leverproblemer etter et hoggormbitt og dette må undersøkes med blodprøver og eventuelt EKG.   …”                             

(Hentet fra Smådyrsykehuset i Gjøvik   http://www.smadyrsykehuset.no/huggormbitt-hund/ )

 

.