Forstå mer av hundens adferd

Her har jeg samlet noen YouTube videoer som tolker deler av hundens språk og adferd

Innhold:

 1. Er hunden bekymret/ anspent eller glad?
 2. Hvordan ser du at hunden er redd?
 3. Hva kan du “lese” utfra hundens haleføring og ørenes posisjon?
 4. Hvordan ser du om hunden er redd?     Hvordan ser du om hunden er stresset?   Hva gjør hunden når den er engstelig, stresset eller overivrig?      Hund til hund kommunikasjon:      Når bør vi gripe inn og når klarer hundene selv å ordne opp
 5. Hunder som mobber andre
 6. Å klappe andre hunder

.

 • 1.   Er hunden bekymret/ anspent eller glad? :

 

 • 2.  Hvordan ser du at hunden er redd?

______________________________________________________________________

 

 • 3   Hva kan du “lese” utfra haleføring og ørenes posisjon?

______________________________________________________________________

 

 • 3.   Hvordan ser du om hunden er redd?     Hvordan ser du om hunden er stresset?   Hva gjør hunden når den er engstelig, stresset eller overivrig?     
 • Hund til hund kommunikasjon:      Når bør vi gripe inn og når klarer hundene selv å ordne opp

______________________________________________________________________

,

 • 5.  Hunder som mobber andre:

______________________________________________________________________

.

Noen vil nok synes videoklippet under her er litt morsomt  -først…   til de innser at det er en parodi på hva vi forventer at hunder skal tolerere når mennesker kommer bort til dem og insisterer på å klappe dem.

Vi mennesker liker ikke når fremmede invaderer vårt personlige  “rom”, selv om det er for å vise positive følelser. Slik er vi og hundene våre ganske like.

GÅ IKKE BORT TIL EN FREMMED HUND  uten å ha spurt eieren om det er ok. Er det ok, setter du deg ned på huk og lar hunden komme bort til deg -hvis den ønsker kontakt. Ikke treng deg på hunder uten å være invitert.

 

.______________________________________________________________________ 

Hva betyr logring? Artikkel skrevet av Stanley Coren

,

,


   

og blogger:Hvorfor “rir” hunden?