Hva betyr egentlig hundens logring?

 

Artikkelen er skrevet av Stanley Coren  Ph.D., F.R.S.C. 
stanley_coren(1)

Professor Stanley Coren er en meget anerkjent psykolog, hundepsykolog, forsker og  forfatter. Han har publisert mer enn 400 vitenskapelige rapporter i fagtidsskrifter, samt 19 bøker for studenter og fagfolk. Han har fått mange utmerkelser og priser for sitt vitenskapelige arbeid. Ler mer:
www.psychologytoday.com/blog/canine-corner


Noen nye forskningsdata.  
Forskning byr stadig på ny informasjon  som gir oss mulighet til å tolke hunders adferd, eller å omtolke  adferd vi trodde vi forstod veldig godt – slik som betydningen av hunders logring.

Ulike former for logring gir informasjon om hva hunder føler i gitte situasjoner.

 

 

Kanskje den største mistolkningen i forhold til  hunder er myten om at logring
 betyr at hunden er glad og vennlig

Noen typer logring  er assosiert med glede, mens andre betyr frykt , usikkerhet,  at hunden opplever en sosial utfordring, eller t.om en advarsel om at hvis du nærmer deg kan du risikere å bli bitt.

På en måte har logring samme kommunikativ formidlings funksjon som  menneskenes smil, en høflig hilsen eller et nikk av gjenkjenning. Smil er sosiale signaler som vi bruker mest i situasjoner hvor noen er rundt oss og kan se dem.  Den samme egenskapen ser logring ut til å ha for hunder.

Siden logring er et signal, vil en hund bare logre når andre levende vesener er I nærheten. Det kan være en person, en annen hund, en katt, en hest eller kanskje en ball som beveger seg  så den ser levende ut.  Når hunder er alene for seg selv vil de ikke logre, på samme måte som mennesker vanligvis ikke snakker til veggene.

Som med alle andre språk vil også logring ha en grammatikk og et vokabular som vi trenger å forstå.  Fram til nå har forskerne fokusert på to viktige informasjonskilder, nemlig halens bevegelsesmønster og dens posisjon.  Men ny data tilfører en tredje viktig dimensjon til å forstå hundenes halespråk.

Bevegelse er en viktig del av signalene.  Hunders øyne er mye mer følsomme overfor bevegelser enn de er overfor detaljer eller farger.  Det betyr at om hunden beveger halen, så er den mye mer synlig for andre hunder.  Evolusjonen har også gjort haler enda mer synlig, ved slikt som en lys eller mørk haletipp, en lysere underside  eller en bustete form.

 

   Halens posisjon og høyden den blir holdt i, 
 kan sees som et følelsesmessig måleinstrument   
 

 

Halens posisjon og høyden den blir holdt i , kan sees som et følelsesmessig måleinstrument

  • Holdes halen i middels høyde, tyder  det på at hunden er avslappet.
  • Holdes den horisontalt  er hunden oppmerksom på noe eller på vakt.
  • Når halen går videre opp, er det et tegn på at hunden blir mer vaktsom eller truende.
  • En hale rett opp er en indikasjon på at hunden har høy selvtillit og er på vakt. Videre oversatt betyr det:  «Her er det jeg som passer området»  -eller en advarsel: “Back off eller ta konsekvensene”
  • Når halen går lavere, er det et tegn på at hunden er mer underkastende, er bekymret eller føler seg liten og stakkarslig.
  • Det ekstreme utrykket er når halen blir trukket mellom beina under kroppen. Dette er utrykk for frykt og betyr: «Vær så snill å ikke gjør meg noe vondt»

 

Hos mennesker finnes det ulike dialekter innenfor  samme språk. Dette ser vi hos hunder også.  Ulike raser bærer, fra naturens side, halen i  ulik høyde.
.

 

En Beagles hale
er naturlig nesten
vertikal, mens en 
Greyhounds eller 
en Whippets hale 
bæres fra naturens
side i lav høyde.     

.

Alle haleposisjoner må leses utfra den gjennomsnittlige haleposisjonen hos den enkelte hunden.

 

 

 ♦  Halens bevegelser gir utfyllende mening til signalene. 

Logringens hastighet indikerer hvor opprømt hunden er. På den andre siden, bredden på hver halesveip, viser om hunden emosjonelle status er positiv eller negativ.  Uavhengig av  nivået av opphisselse / spenning.

Som et resultat av dette finnes det mange variasjoner og kombinasjoner, inkludert følgende vanlige halebevegelser.

  • Rolig logring, hvor hver sveip har smal bredde,   sees vanligvis ved hilsning som et avventende: «hei der»  eller  håpefullt:  «Jeg er her»
  • Brede logresveiper er vennlige. «Jeg skal ikke gjør deg noe, Jeg er din venn» eller:  «Jeg er fornøyd»  Denne typen logring  ligger nærmest opp til den vanlige tolkningen av logring.  –Spesielt om hunden drar hoftene med i farta.
  • Sakte logring med halen «på halv stang» er mindre sosial enn de fleste andre halesignalene.   Som regel med sakte logring  hvor halen verken viser høy selvtillit/ på vakt  (Høyt) eller  underkastende (Lav) posisjon
  • Små raske bevegelser som gir inntrykk av at halen vibrerer, er tegn på at hunden er klar for å gjøre noe, vanligvis løpe  eller slåss.  Hvis halen holdes høyt mens den vibrerer er det mest sannsynlig en aktiv trussel.

 

Positive eller negative følelser
Nå kan vi legge til en annen ny oppdagelse. Dette er trekk ved hundens halespråk som vil overraske oppmerksomme eiere like mye som det overrasket forskere som meg selv.  Det har nå vist seg at når hunden føler hovedsakelig positivt følelser i møte med noe eller noen, da beveger halen seg mot høyre siden av baken. Og når de har negative følelser vil logringen bevege seg skjevt mot venstre.

Giorgio Vallortigara, en nevroforsker  ved University of Trieste i Italy, og to veterinærer: Angelo Quaranta og Marcello Siniscalchi ved  The University of Bari, publiserte en artikkel som beskriver dette fenomenet i tidsskriftet «Current Biology» Med i undersøkelsen var 30 familiehunder  av forskjellig raser. Disse ble plassert i bur utstyrt med et kamera som kunne registrer den nøyaktige vinkelen på halens logring.  Deretter  ble de vist 4 ulike stimuli foran buret.  Deres eier, et ukjent menneske, en katt,  og en selvsikker vaktsom hund.

Når hundene så eierne sine, logret de kraftig med halen dreid mot høyre siden av kroppen. Et ukjent menneske førte til at halene deres logret moderat til høyre. Så de en katt, logret halen igjen mot høyre, men saktere og med mer beherskede bevegelser.  Synet av en aggressiv ukjent hund førte til at halene deres logret med en dreining til venstre siden av kroppen.

Det er viktig å ha klart for seg at vi snakker om hundens venstre og høyre side sett fra hundens synsvinkel som om du står og ser i samme retning som hunden.  Det betyr at om du ser på hunden ansikt til ansikt og tegner  en innbilt linje ned langs midten av hundens rygg  så vil det positive høyre side signalet vises som halen svinger i en kurve mest mot venstre.

 

Dette funnet er ikke så merkelig som du kanskje først tenkte. Undersøkelser viser at hos mange dyr, inkludert fugler, frosker, aper og mennesker, er den venstre hjernen spesialisert på adferd inkludert det forskerne kaller tilnærming og fred.  Hos mennesker betyr det at den venstre hjernen assosieres med positive følelser som kjærlighet, følelse av tilhørlighet, trygghetsfølelse og ro.  Det er også assosiert med fysiske målere som lav puls.  I kontrast til dette er den høyre hjernen, som er spesialisert på adferd som involverer tilbaketrekning og høyere energiforbruk.  Hos mennesker er denne adferden knyttet til flukt og til følelsen av frykt og depresjon.  Fysiologiske tegn inkluderer høy puls og nedleggelse av fordøyelses systemet.

Siden den venstre hjernen kontrollerer høyre side av kroppen og den høyre hjernen kontroller den venstre siden, vil aktivitet i en av halvdelene vises  som bevegelser på den motsatte siden av kroppen. … … …  Hos mennesker , tenderer musklene på høyre side av ansiktet å reflektere  glede (venstre hjerne), mens musklene på den venstre siden av ansiktet reflekterer tristhet (høyre hjerne) Så nå kan vi legge til dette at positive følelser dytter hundens hale mot høyre og negative følelser dytter den mot venstre

Beklageligvis, hvis din hunds hale er kupert til en kort stubb,  vil det i stor grad redusere dine muligheter til å se disse signalene og slutte hva hunden din føler i øyeblikket.

 

Copyright SC Psychological Enterprises Ltd.   Må ikke reprintes eller repostes uten tillatelse.
Artikkelen er oversatt av Signe Aarskog  (Potefaret Kennel)  og gjengitt  etter tillatelse.  Bildene av Greyhound og Beagle er ikke med i den engelske utgaven. Ordet “dominant” i  orginalen, er oversatt med “selvtillit”, “på vakt”  eller “vaktsom”.