Mitt fokus:


Kvalitet framfor kvantitet
Mitt fokus i oppdrettet er Kvalitet framfor kvantitet. -men det kan jo bety så mangt.  Jeg tror den enkleste måten å forklare hva jeg legger i dette, er å skissere hva jeg ser som viktig når jeg planlegger valpekull.

Jeg er opptatt av:

  • Hundene og valpenes ve og vel skal alltid 
       ha førsteprioritet! 
  • -å drive aktivt  forebyggende helsearbeid!
  • -å få fram hunder med   god anatomi  slik at de kan fungere godt i skog og ulendt terreng!
  • -å få  trygge harmoniske og milde familiehunder,   med gode forutsetninger til å få et langt godt liv i dagens samfunn.     .    …         .. .  

 

Når det gjelder forebyggende helsearbeidet, er det mye vi mennesker ikke kan forutse, fordi vi jobber med levende genmateriale. Men en del vet vi. Det er i forhold til disse tingene jeg ønsker å gjøre det som kan gjøres.

For å kunne innhente nok kunnskap og få mulighet til å følge opp hver potensiell avlshund,  hvert valpekull samt alle valpekjøpere   -slik jeg ønsker,  så er 1 til 2 valpekull pr år nok for meg.     .        –

 

  Dachsen  -en brukshund  
 
Opprinnelig ble alle Dachshunder avlet fram som tøffe jakthunder. Tidene har endret seg og behovet for jakthunder er svært redusert.  Derfor er jeg ikke opptatt av å avle fram mer jaktlyst i den Langhårete Dachshundvarianten.  Jeg vil allikevel understreke at alle hunder har med seg instinkter fra sine forfedre,  i større eller mindre grad.  De har også spesielle evner, som skiller dem fra oss mennesker. En av dem er den utmerkede luktesansen. Denne viktige ressursen bruker hundene  hver eneste dag. Dette er også en evne som vi mennesker, i samarbeid med hunden vår, kan dra mye nytte av.  I tillegg trenger hunden, akkurat som oss, å få brukt seg.  Erfaring viser at ulike former for spor og sportrening,  hvor en gir hunden konkrete oppgaver, gir meget god mental stimulering. Dachshunden med sin driv,  bruker å stortrives med slikt arbeid!  Her finnes mange muligheter.  Hundene er som regel  enkle å lære opp til sporing av  alt mulig  f. eks:  -kantareller, -mennesker (ID spor), -finne mistede hansker eller nøkler m.v.. I tillegg til at det gir hundene mental stimulering og økt trivsel, vil det også gi dem en god sliten følelse etterpå.. For mange eiere kan dette bli hyggelige hobbyer, som de gjør sammen med hunden sin i gjensidig respekt og glede.  Har du lyst til å prøve?  Da kan jeg anbefale  boka: Nesearbeid for hund”  Skrevet av Anne-Lill Kvam, eller melde deg på kurs.  

 –
  Utstillinger  

Du vil  møte oss på noen utstillinger.  Vi stiller hundene våre, men ikke på så mange hver.  I vårt oppdrett er ikke utstillingstitler et mål i seg selv. Titler går nemlig ikke  i arv!  Slik jeg ser det kan også titler  (dessverre)  i noen tilfeller  “skygge over”  arvelige helseproblemer ved den enkelte hund -eller dens blodslinjer.  For oss fungerer derfor utstillingene kun som et av mange ulike hjelperedskap i avlen,
Det er også nyttig og lærerikt for meg som oppdretter å  studere  andre hunder som vises i ringen. Slik sett kunne jeg ønske å være på noen flere utstillinger enn det jeg er pr i dag.
  
                   
–                                                
                                 .                                                                               
Våre avlshunder  
Hjemme hos oss har vi tre herlige og høyt verdsatte turkamerater og familiehunder.  For at hver og en av dem skal ha et fritt og godt liv slik vi ønsker, så er 3 nok for oss.  Ingen av familiehundene våre er lenger aktuelle for avl. 
 .              ..            .              . .                         .                        Link til våre familiehunder
                        –        .                                   
  . .        .     
Det betyr også, at hvis jeg skal drive videre med avl så er jeg avhengig av å finne gode  fórhjem til avlshundene mine!  I fórhjemmet får forhunden leve og bo som en del av familien på lik linje med andre familiehunder,  så lenge hunden lever. 

       Les mer om 
                 
fórvertavtaler her. 

                               


 
Potefaret følger selvfølgelig:   NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett og NKKs Avlsstrategi

 

©  Copyright   Potefaret kennel/ Signe